ỦY BAN LIÊN CHÍNH PHỦ ASEAN VỀ NHÂN QUYỀN AICHR

Bộ Ngoại Giao - Vụ ASEAN

Giới thiệu AICHR

Giới thiệu AICHR

Ủy ban liên chính phủ ASEAN về nhân quyền (AICHR) được thành lập theo Điều 14 Hiến chương ASEAN. Ủy ban đã nhóm họp phiên đầu tiên từ ngày 28/3 đến ngày 1/4/2010 tại Jakarta, Indonesia. Dù hiện nay thẩm quyền của cơ quan này tương đối hẹp, chưa có chức năng nhận khiếu nại của cá nhân từ các quốc gia, nhưng có thể được mở rộng trong tương lai.