BAN THƯ KÝ ASEAN QUỐC GIA VIỆT NAM

Bộ Ngoại Giao - Vụ ASEAN

Phái Đoàn Việt Nam tại ASEAN » Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức


1/. Đại sứ Nguyễn Hoành Năm, Trưởng Phái đoàn (từ tháng 5/2015);

2/. Bà Nguyễn Phương Trà, Tham tán Công sứ, Phó Trưởng Phái đoàn (từ tháng 6/2013);

3/. Ông Dương Trí Hiển, Tham tán (từ tháng 8/2013);

4/. Bà Nguyễn Thị Diệu Chi, Bí thư thứ Ba (từ tháng 12/2013);

5/. Ông Nguyễn Ngọc Thành, Nhân viên (từ tháng 6/2013).

6/. Ông Vương Việt Anh, Bí thư thứ Ba (từ tháng 3/2015);

7/. Ông Trần Vĩnh Tiến, Bí thư thứ Ba (từ tháng 4/2015);

Địa chỉ liên hệ:

- Số 9, đường Pekalongan, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Jakarta, Indonesia

- Tel: (+62) 21 3190 7255 / 3190 7845; Fax: (+62) 21 3190 6642

- Email: pdvn.asean@mofa.gov.vn; pdvn.asean@gmail.com


Ngày đăng: 10/12/2015, 10:45 pm