BAN THƯ KÝ ASEAN QUỐC GIA VIỆT NAM

Bộ Ngoại Giao - Vụ ASEAN

Phái Đoàn Việt Nam tại ASEAN » Tin tức hoạt động

Cuộc họp lần thứ 5 Hội đồng chung Trung tâm ASEAN-Trung Quốc (ACC)

Ngày 02/12/2015, tại Côn Minh, Trung Quốc, đã diễn ra Cuộc họp lần thứ 5 Hội đồng chung Trung tâm ASEAN-Trung Quốc (ACC). Nội dung chính của Cuộc họp là kiểm điểm lại hoạt động thời gian qua và bàn phương hướng đẩy mạnh hơn nữa hoạt động của hoạt động của Trung tâm trong thời gian tới. Đại sứ Nguyễn Hoành Năm, Trưởng Phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam tại ASEAN, đã tham dự Cuộc họp.

Nhìn lại hoạt động thời gian qua, các nước ghi nhận Trung tâm đã triển khai nhiều dự án, hoạt động với hình thức và nội dung phong phú như các hoạt động xúc tiến, kết nối doanh nghiệp, quảng bá hình ảnh và sản phẩm ASEAN tại các địa phương Trung Quốc, nghiên cứu và cung cấp thông tin về chính sách thương mại và đầu tư, giao lưu văn hoá và sinh viên, đào tạo nâng cao năng lực… Riêng trong năm 2015, Trung tâm đã thực hiện 19 dự án; còn tính cả giai đoạn 2012-2014, ACC đã triển khai tổng cộng hơn 70 dự án các loại. Bên cạnh đó, Trung tâm cũng tham gia tham gia và tổ chức hàng trăm sự kiện, hoạt động có liên quan. Hầu hết những dự án, hoạt động đều đã đạt hiệu quả tốt, góp phần thúc đẩy quan hệ thương mại, đầu tư, giáo dục, văn hoá và du lịch giữa ASEAN và Trung Quốc.

Về phương hướng hoạt động của ACC thời gian tới, các nước nhất trí cần tiếp tục củng cố và tăng cường hơn nữa ACC để có thể nắm bắt và khai thác hiệu quả những cơ hội to lớn từ những phát triển mới trong khu vực cũng như quan hệ hai bên, trong đó có việc thành lập Cộng đồng ASEAN và thông qua Tầm nhìn ASEAN 2025, hoàn tất Kế hoạch hành động ASEAN-Trung Quốc giai đoạn 2016-2020 cũng như việc nâng cấp Thoả thuận Thương mại tự do ASEAN-Trung Quốc (ACFTA). Theo đó, các nước đã nhất trí xem xét tiến hành nhiều khuyến nghị, biện pháp quan trọng nhằm tăng cường chức năng, nhiệm vụ của ACC, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy tổ chức, nâng cao năng lực cán bộ, và xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp trên cơ sở thoả thuận chung đã đạt và mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Theo đó, Hội đồng đã ghi nhận và nhất trí sẽ tiếp tục hoàn thiện dự thảo Kế hoạch công tác 2016; nhất trí thông qua Báo cáo kiểm điểm 3 năm hoạt động của ACC cùng các khuyến nghị liên quan và sẽ xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể.

Trung tâm ASEAN-Trung Quốc (ACC) được thành lập và chính thức đi vào hoạt động năm 2011, với sự tham gia của 10 nước ASEAN và TQ. Theo Bản ghi nhớ thành lập Trung tâm (2009), ACC đóng vai trò là một trung tâm thông tin và tổ chức các hoạt động xúc tiến và giao lưu, tập trung vào 5 lĩnh vực ưu tiên là thương mại, đầu tư, văn hoá, giáo dục và du lịch. Bộ máy của Trung tâm gồm Hội đồng Điều hành (Joint Council), Ban Điều hành chung (Joint Executive Board) và Ban Thư ký (Secretariat). Tổng thư ký hiện tại của ACC là Bà Yang Xiuping, nguyên Đại sứ của Trung Quốc tại ASEAN.

Hiện tại, giữa ASEAN và một số Đối tác đã có các Trung tâm ASEAN-Trung Quốc, ASEAN-Nhật Bản, ASEAN-Hàn Quốc, ASEAN-Nga và ASEAN-Ấn Độ đặt tại thủ đô các Đối tác này./.


Ngày đăng: 10/12/2015, 11:00 pm