BAN THƯ KÝ ASEAN QUỐC GIA VIỆT NAM

Bộ Ngoại Giao - Vụ ASEAN

Phái Đoàn Việt Nam tại ASEAN » Tin tức hoạt động

Cuộc họp Uỷ ban các Đại diện thường trực tại ASEAN lần thứ 07/2016

Ngày 05/05/2016, tại Luang Prabang, Lào, Uỷ ban các Đại diện thường trực tại ASEAN đã có Phiên họp lần thứ 07/2016 với trọng tâm là công tác chuẩn bị nội dung cho các Hội nghị Quan chức cao cấp (SOM) ASEAN và giữa ASEAN với Đối tác, cũng như những vấn đề trong phạm vi trách nhiệm của CPR. 

Trong khuôn khổ chuẩn bị cho các Hội nghị SOM, CPR nhất trí báo cáo SOM về công tác triển khai Tầm nhìn 2025, trước mắt tập trung vào Kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng Chính trị-An ninh (APSC), trong đó sẽ xác định các dòng hành động liên quan và các bước triển khai cụ thể. Về quan hệ đối ngoại, CPR sẽ báo cáo tiến độ thực hiện các khuyến nghị tăng cường hợp tác ASEAN+3 do Nhóm Tầm nhìn Đông Á II (EAVG II) đề xuất trước đây; báo cáo kết quả bước đầu trong thực thi quyết định của Hội nghị Cấp cao Đông Á 10 (tháng 11/2015) về tăng cường cơ chế triển khai quyết định/thoả thuận của Lãnh đạo cấp cao, trong đó có việc cơ chế trao đổi giữa Đại sứ tại ASEAN của các nước EAS đã được chính thức thiết lập để hỗ trợ công tác theo dõi và kiểm điểm thực thi.

Về những vấn đề khác, CPR nhất trí: đẩy nhanh tiến độ thương lượng Bản ghi nhớ sửa đổi về Trung tâm ASEAN-Trung Quốc (ACC) nhằm nâng cấp một bước bộ máy và hoạt động của ACC cho phù hợp với những phát triển mới trong quan hệ ASEAN-Trung Quốc; tiếp tục cùng EU tìm hướng tháo gỡ một số vướng mắc trong việc triển khai các chương trình hợp tác hiện nay; xem xét chấp thuận một số dự án được đưa vào khuôn khổ ASEAN-Na-uy; và hoàn tất các Báo cáo đánh giá về đề nghị thiết lập quan hệ đối tác với ASEAN từ một số nước bên ngoài. 

Nhân dịp này, CPR cũng đã có phiên họp với đại diện của Nga để hoàn tất dự thảo các văn kiện của Cấp cao Kỷ niệm ASEAN-Nga vào ngày 19-20/05/2016 tại Sochi. 

Cuộc họp CPR 07/2016 nằm trong khuôn khổ các hoạt động của đợt Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN, giữa ASEAN với Đối tác và Diễn đàn Khu vực ASEAN (SOM ASEAN/ASEAN+3/EAS/ARF), được tổ chức từ ngày 05-08/05/2016 tại thành phố Luang Prabang, Lào./.

 


Ngày đăng: 15/05/2016, 03:40 pm

Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN