BAN THƯ KÝ ASEAN QUỐC GIA VIỆT NAM

Bộ Ngoại Giao - Vụ ASEAN

Phái Đoàn Việt Nam tại ASEAN » Tin tức hoạt động

Cuộc họp Uỷ ban các Đại diện thường trực tại ASEAN lần thứ 11/2016

Ngày 21/07/2016, tại Viên-chăn, Lào đã diễn ra Cuộc họp Uỷ ban các Đại diện thường trực tại ASEAN (CPR) lần thứ 11/2016 với trọng tâm là công tác chuẩn bị cho các Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và giữa ASEAN với Đối tác cũng như một số vấn đề thuộc phạm vi, trách nhiệm của CPR. Đại sứ Nguyễn Hoành Năm, Đại diện thường trực Việt Nam tại ASEAN, đã tham dự Cuộc họp.

Chuẩn bị cho loạt Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao sắp tới, các Đại sứ nhất trí tập trung soạn thảo và hoàn tất các nội dung về Kết nối ASEAN, Quan hệ Đối ngoại để đưa vào Thông cáo chung Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 49 cũng như những văn bản, tài liệu liên quan. Về một số vấn đề nội dung, Cuộc họp đã rà soát công tác thực hiện những khuyến nghị, biện pháp cải tiến phương thức hoạt động các cơ quan và tăng cường năng lực Ban thư ký, trong đó có việc tăng cường vai trò và nhiệm vụ của CPR trong tham gia công tác triển khai Tầm nhìn ASEAN 2025 và phát triển quan hệ đối ngoại của ASEAN, chuẩn hoá một số quy trình công tác của ASEAN và Ban thư ký như sự tham gia của Ban thư ký ASEAN trong tiến trình Hội nghị Á-Âu (ASEM) và xác lập mẫu báo cáo/biên bản cuộc họp. Các Đại sứ cũng xem xét kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN vào năm 2017 và nhất trí sẽ tiếp tục trao đổi vấn đề này trên cơ sở bảo đảm các tiêu chí về hiệu quả, thiết thực và có tác động khu vực rộng rãi. 

Về quan hệ đối ngoại, Cuộc họp nhất trí tiếp tục hoàn tất soạn thảo Tuyên bố chung Cấp cao kỷ niệm ASEAN-Trung Quốc để thông qua tháng 09/2016; rà soát tiến độ triển khai Kế hoạch hành động triển khai Quan hệ Đối tác tăng cường ASEAN-EU (2013-2017); chuẩn bị cho các cuộc gặp với đại diện một số tổ chức khu vực như Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), Liên minh Thái Bình Dương (PA) để bàn biện pháp phát triển quan hệ hợp tác. Tại cuộc họp, với tư cách nước điều phối quan hệ ASEAN-Ấn Độ, Đại sứ Nguyễn Hoành Năm đã đề nghị các nước sớm hoàn tất Danh mục các lĩnh vực ưu tiên trong Kế hoạch hành động ASEAN-Ấn Độ 2016-2020 để thực hiện trong giai đoạn 2016-2018 và Danh mục các hoạt động kỷ niệm 25 năm quan hệ ASEAN-Ấn Độ vào 2017 theo như chỉ đạo tại Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN-Ấn Độ lần thứ 18 tổ chức vào ngày 17-18/03/2016 tại Hà Nội.

Nhân dịp này, Cuộc họp đã thảo luận một số vấn đề liên quan tới hoạt động của Ban thư ký ASEAN và các công tác thường xuyên khác.  

Cuộc họp CPR lần thứ 11/2016 nằm trong khuôn khổ loạt Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 49, giữa ASEAN với các Đối tác và Diễn đàn Khu vực ASEAN lần thứ 23 (AMM-49/PMC/ASEAN+3/EAS/ARF) được tổ chức vào 21-26/2016 tại Viên-chăn, Lào./.   

Ngày đăng: 22/07/2016, 07:26 pm

Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN