BAN THƯ KÝ ASEAN QUỐC GIA VIỆT NAM

Bộ Ngoại Giao - Vụ ASEAN

Phái Đoàn Việt Nam tại ASEAN » Tin tức hoạt động

Cuộc họp Uỷ ban các Đại diện thường trực tại ASEAN lần thứ 13/2016

Trong ngày 23/08/2016, Uỷ ban các Đại diện thường trực tại ASEAN (CPR) đã có Phiên họp lần thứ 13/2016 với nội dung chính là tiếp tục hoàn tất những văn viện, báo cáo để trình Hội nghị Cấp cao ASEAN 28&29 và các hội nghị liên quan, cũng như giải quyết một số vấn đề khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của CPR.

Trong khuôn khổ công tác chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN 28&29 và các hội nghị liên quan, cuộc họp tiếp tục trao đổi nhằm hoàn tất mọi mặt về nội dung, hình thức cũng như kế hoạch phát hành Kế hoạch tổng thể Kết nối ASEAN 2025 (MPAC) và Kế hoạch công tác thực hiện Sáng kiến Liên kết ASEAN (IAI) giai đoạn III, hai văn kiện cuối cùng trong Bộ Văn kiện Tầm nhìn ASEAN 2025; hoàn tất nội dung dự thảo báo cáo công tác định kỳ của CPR và các cơ chế liên quan để trình Hội đồng Điều phối ASEAN (ACC). Nhân dịp này, các nước đã bàn và thống nhất hướng xử lý đối với những vấn đề tồn đọng trong một số văn kiện CPR đang soạn thảo với các Đối tác tại Jakarta. 

Liên quan tới công tác xây dựng Cộng đồng, CPR tiếp tục trao đổi kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN 1967-2017. 

Về quan hệ đối ngoại, CPR đã: lưu ý Ban thư ký ASEAN về việc nhận lời đồng chủ trì một số hoạt động với Đối tác mà chưa qua các quy trình và thủ tục tham vấn cần thiết; nhất trí xúc tiến soạn thảo văn kiện cho Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-EU vào 13-14/10/2016 tại Bangkok; tiếp tục tham gia chuẩn bị cho Liên hoan phim cuối tuần ASEAN-Hàn Quốc vào giữa tháng 10/2016; xử lý những vấn đề tồn đọng trong dự thảo Kế hoạch hành động ASEAN-Liên hợp quốc 2016-2020; và xúc tiến kế hoạch tăng cường tiếp xúc, trao đổi với Đại sứ các nước tại ASEAN trên cơ sở những mục tiêu, thể thức và nội dung thống nhất được quy định trong tài liệu hướng dẫn vừa hoàn thành. 

Về hoạt động của Ban thư ký ASEAN, CPR đã nghe báo cáo cập nhật về công tác tổ chức và nhân sự của Ban thư ký ASEAN, trong đó có việc thành lập Văn phòng Quản lý dự án Hải quan một cửa ASEAN, tuyển dụng Phó Tổng thư ký ASEAN phụ trách cộng đồng và quản trị và lịch nghỉ phép của ASEAN.

Dự kiến Cuộc họp CPR lần thứ 14/2016 sẽ được tổ chức vào ngày 03/09/2016 trong khuôn khổ những hoạt động của Hội nghị Cấp cao ASEAN 28&29 và các Hội nghị liên quan, tổ chức tại Viên-chăn, Lào từ ngày 03-08/09/2016./.


Ngày đăng: 24/08/2016, 04:10 pm