BAN THƯ KÝ ASEAN QUỐC GIA VIỆT NAM

Bộ Ngoại Giao - Vụ ASEAN

Phái Đoàn Việt Nam tại ASEAN » Tin tức hoạt động

Các Đại sứ tại ASEAN họp trù bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN 28&29 và các Hội nghị liên quan

Trong các ngày 3 - 4/9/2015, tại Viên Chăn, Lào, đã diễn ra Cuộc họp Uỷ ban các Đại diện thường trực tại ASEAN (CPR) lần thứ 14/2016, Cuộc họp giữa CPR với Đại sứ Trung Quốc tại ASEAN và Cuộc họp giữa Đại sứ tại ASEAN của 18 nước tham gia Cấp cao Đông Á (EAS) Đây là các hoạt động nằm trong khuôn khổ loạt cuộc họp trù bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN 28&29 và các Cấp cao giữa ASEAN với Đối tác sẽ diễn ra từ ngày 06-08/09/2016.

Với mục đích đó, các Cuộc họp lần này tiếp tục rà soát và hoàn tất một loạt văn kiện/báo cáo để trình các Lãnh đạo và Bộ trưởng Ngoại giao xem xét và thông qua; trong đó có Tuyên bố chung của Cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 19 kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ đối thoại, Tuyên bố EAS về tăng cường ứng phó khủng hoảng người di cư và chống buôn bán người, Kế hoạch hành động ASEAN-Liên hợp quốc giai đoạn 2016-2020, Báo cáo công tác của CPR lên Hội đồng Điều phối ASEAN (ACC)… cùng nhiều báo cáo và tài liệu quan trọng khác.

Trước đó, cũng trong khuôn khổ chuẩn bị cho đợt hội nghị lần này, CPR cũng đã hoàn tất một loạt văn kiện và báo cáo quan trọng, đặc biệt là Kế hoạch tổng thể Kết nối ASEAN 2025 và Kế hoạch công tác thực hiện Sáng kiến Liên kết ASEAN giai đoạn 3 - hai văn kiện cuối cùng trong bộ Văn kiện ASEAN 2025: Cùng vững vàng tiến bước. Tính chung dịp này, CPR đã xây dựng 04 văn kiện để trình Lãnh đạo cấp cao thông qua, cũng như hoàn tất nhiều báo cáo/tài liệu quan trọng khác trình các Bộ trưởng Ngoại giao xem xét.  

Ngoài ra, CPR tiếp tục trao đổi và giải quyết những công việc thường kỳ trong khuôn khổ chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong đó, CPR đã: tiếp tục xem xét nội dung và kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN sử dụng ngân sách Ban thư ký ASEAN 2017; rà soát tiến độ và cho chỉ đạo về hướng soạn thảo văn kiện của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-EU lần thứ 21 dự kiến tháng 10/2016 tại Bangkok; củng cố cơ chế trao đổi cấp Đại sứ EAS tại ASEAN; quyết định về kế hoạch bổ sung nhân sự Ban thư ký ASEAN trong năm 2017 cũng như sử dụng ngân sách Ban thư ký ASEAN trong năm 2016. 

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 28&29 và các Cấp cao giữa ASEAN với Đối tác sẽ diễn ra từ ngày 06-08/09/2016 với sự tham dự của Lãnh đạo 18 nước ASEAN và Đối tác cùng Tổng thư ký Liên hợp quốc. Đây là đợt hoạt động cao điểm trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2016 của Lào, với tổng cộng 12 Hội nghị Cấp cao trong các khuôn khổ khác nhau, cùng những hoạt động gặp gỡ giữa Lãnh đạo ASEAN với đại diện quốc hội, thanh niên và doanh nghiệp. Về văn kiện, dự kiến có gần 60 văn kiện sẽ được các Nhà Lãnh đạo ghi nhận, ký kết và thông qua dịp này./. 


Ngày đăng: 05/09/2016, 06:41 pm

Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN