BAN THƯ KÝ ASEAN QUỐC GIA VIỆT NAM

Bộ Ngoại Giao - Vụ ASEAN

Phái Đoàn Việt Nam tại ASEAN » Tin tức hoạt động

Cuộc họp Uỷ ban các Đại diện thường trực tại ASEAN lần thứ 15/2016

Ngày 29/09/2016, Uỷ ban các Đại diện thường trực tại ASEAN (CPR) đã có Phiên họp lần thứ 15/2016 với nội dung chính là thảo luận công tác triển khai kết quả Hội nghị Cấp cao ASEAN 28&29 và các hội nghị liên quan tổ chức từ ngày 5 – 8/9/2016 tại Viên-chăn (Lào), kết quả các Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và liên quan vừa diễn ra từ 22-24/09/2016 tại New York (Mỹ), cũng như tiếp tục xem xét, giải quyết những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của CPR.

Trong khuôn khổ triển khai kết quả các Hội nghị Cấp cao và cấp Bộ trưởng Ngoại giao, CPR sẽ: tiếp tục tham gia triển khai Tầm nhìn ASEAN 2025 và các Kế hoạch tổng thể đi kèm, đặc biệt hai văn bản vừa được thông qua là Kế hoạch công tác thực hiện Sáng kiến Liên kết ASEAN giai đoạn III (IAI WP III) và Kế hoạch tổng thể Kết nối ASEAN 2025 (MPAC 2025); nghiên cứu khả năng cập nhật những nội dung liên quan của Hiến chương ASEAN; đánh giá kết quả cải tiến hội họp trong ASEAN, với trọng tâm là hiệu quả của việc tổ chức cùng lúc 02 Cấp cao ASEAN trong năm như Lào đã thực hiện; thực hiện những kế hoạch hợp tác giai đoạn mới đã nhất trí giữa ASEAN với các Đối tác, đồng thời xúc tiến xây dựng và cập nhật một số văn kiện như Kế hoạch công tác ASEAN+3, Kế hoạch thực hiện Tuyên bố Tầm nhìn ASEAN-Nhật Bản…

Về các vấn đề khác, cuộc họp đã trao đổi: việc Đại sứ Trung Quốc tại ASEAN tiếp tục mời CPR thăm nước này trong năm 2017; cách thức xử lý một số vấn đề còn tồn đọng trong dự án hợp tác giữa ASEAN-EU; vấn đề chuẩn hoá quy trình thủ tục trong EAS và quan điểm chung của ASEAN về những vấn đề liên quan tới quy chế hoạt động của cơ chế Đại sứ tại ASEAN của các nước EAS; công tác chuẩn bị cho Cuộc họp lần đâu tiên của Uỷ ban Hợp tác theo lĩnh vực ASEAN-Thuỵ Sỹ sau khi nước này được cấp quy chế Đối tác đối thoại theo lĩnh vực tháng 07/2016.  

Bên cạnh đó, cuộc họp cũng đã nghe báo cáo về kết quả Cuộc họp Tiểu ban ngân sách (SCB) về dự trù ngân sách hoạt động của Ban thư ký ASEAN năm 2017; thảo luận công tác chuẩn bị cho Cuộc họp Uỷ ban Điều phối Kết nối ASEAN (ACCC) lần thứ 03/2016 và Cuộc họp Hội đồng Điều hành Viện Hoà bình và Hoà giải ASEAN (AIPR).

Dự kiến Cuộc họp CPR lần thứ 16/2016 sẽ được tổ chức vào ngày 11/10/2016./.


Ngày đăng: 30/09/2016, 03:27 am

Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN