BAN THƯ KÝ ASEAN QUỐC GIA VIỆT NAM

Bộ Ngoại Giao - Vụ ASEAN

Phái Đoàn Việt Nam tại ASEAN » Tin tức hoạt động

Cuộc họp Uỷ ban các Đại diện thường trực tại ASEAN lần thứ 16/2016

Ngày 11/10/2016, Uỷ ban các Đại diện thường trực tại ASEAN (CPR) đã có Phiên họp lần thứ 16/2016 với nội dung chính là kiểm điểm và bàn kế hoạch công tác của CPR từ nay tới cuối năm 2016, đồng thời xem xét xử lý một số vấn đề trong phạm vi trách nhiệm được giao.

Theo đó, trong các tháng cuối năm 2016, CPR  tiếp tục hoàn tất những công việc còn lại trong Chương trình Công tác năm 2016, tập trung vào triển khai Tầm nhìn ASEAN 2025 và các Kế hoạch tổng thể đi kèm, cải tiến phương thức hoạt động và nâng cao năng lực Ban thư ký ASEAN. Bên cạnh đó, CPR sẽ bắt tay triển khai ngay những nhiệm vụ vừa phát sinh như việc cải tiến thể thức các Hội nghị Cấp cao và cấp Bộ trưởng Ngoại giao giữa ASEAN với Đối tác.

Dưới đề mục quan hệ đối ngoại, về quan hệ ASEAN-Canada, CPR đã nghe báo cáo về kế hoạch tổ chức Cuộc thi thiết kế Logo kỷ niệm 40 năm quan hệ ASEAN-Canada. Trong khuôn khổ ASEAN-Hàn Quốc, cuộc họp tiếp tục rà soát công tác chuyển đổi mô hình hợp tác phát triển hai bên từ tập trung vào dự án (project-based) sang xây dựng những chương trình hợp tác dài hơi (program-based), đồng thời xem xét  kế hoạch tổ chức và chương trình Liên hoan phim cuối tuần ASEAN-Hàn Quốc vào 14-16/10. Liên quan tới Cấp cao Đông Á (EAS), các Đại sứ đã thảo luận công tác chuẩn bị về nội dung, chương trình cho Cuộc họp Đại sứ tại ASEAN của các nước tham gia EAS (dự kiến vào đầu tháng 12/2016), đồng thời tiếp tục trao đổi về đề xuất của Ban thư ký về việc chuẩn hoá các quy trình, thủ tục cho các hoạt động của EAS. Ngoài ra, các Đại sứ cũng đã trao đổi và nhất trí tổ chức Cuộc họp với Đại sứ tại ASEAN của các nước thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng vịnh (GCC) vào đầu tháng 11/2016 để bàn biện pháp khởi động lại quan hệ hợp tác ASEAN-GCC.

Về hoạt động của Ban thư ký, CPR đã xem xét và cho ý kiến về các kế hoạch nâng cấp hệ thống phần mềm hỗ trợ hoạt động của tổ chức, triển khai hệ thống mới về đánh giá chất lượng cán bộ/nhân viên và phương án bảo hiểm nhân thọ/y tế.

Dự kiến, Phiên họp lần thứ 17/2016 của Uỷ ban các Đại diện thường trực tại ASEAN (CPR) 17/2016 sẽ được tổ chức vào ngày 22/11/2016./.

Ngày đăng: 12/10/2016, 04:54 pm

Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN