BAN THƯ KÝ ASEAN QUỐC GIA VIỆT NAM

Bộ Ngoại Giao - Vụ ASEAN

Việt Nam và ASEAN » Sự tham gia của Việt Nam

Định hướng tham gia hợp tác ASEAN của Việt Nam trong giai đoạn tới

Ngày 28/7/1995, Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 7 của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), đánh dấu bước đi đầu tiên trong tiến trình hội nhập khu vực và...

chi tiết »

Sự tham gia của Việt Nam trên các lĩnh vực hợp tác trong khuôn khổ ASEAN

Ngày 28/7/1995, Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 7 của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Trong 16 năm tham gia ASEAN, ta đã tham gia đầy đủ và sâu rộng vào tất...

chi tiết »

Việt Nam - thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm của ASEAN

Với sự kết thúc của Chiến tranh lạnh và việc ký kết Hiệp định Pa-ri về Căm-pu-chia, quan hệ của Việt Nam với các nước ASEAN đã chuyển sang một thời kỳ mới, thời kỳ hợp tác vì lợi...

chi tiết »