BAN THƯ KÝ ASEAN QUỐC GIA VIỆT NAM

Bộ Ngoại Giao - Vụ ASEAN

Phái Đoàn Việt Nam tại ASEAN » Tin tức hoạt động

Cuộc họp lần thứ 5 Hội đồng Điều hành Viện Hoà bình và Hoà giải ASEAN (AIPR)

Ngày 26/11/2015, tại Yogjakarta, Indonesia đã diễn ra Cuộc họp lần thứ 5 Hội đồng Điều hành Viện Hoà bình và Hoà giải ASEAN (AIPR) với trọng tâm là tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ...

chi tiết »

Cuộc họp Uỷ ban các Đại diện thường trực tại ASEAN lần thứ 19/2015

Ngày 18/11/2015, tại Kuala Lumpur, Malaysia, đã diễn ra Cuộc họp Uỷ ban các Đại diện thường trực tại ASEAN (CPR) lần thứ 19/2015. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ các cuộc họp...

chi tiết »

Cuộc họp Uỷ ban Hợp tác chung ASEAN – Nhật Bản (AJJCC) lần thứ 9

Ngày 05/11/2015, Uỷ ban Hợp tác chung ASEAN-Nhật Bản (AJJCC) đã có Cuộc họp lần thứ 09 với nội dung chính là kiểm điểm và bàn định hướng phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác giữa...

chi tiết »

Cuộc họp đặc biệt của Uỷ ban các Đại diện thường trực tại ASEAN (CPR) về chủ đề Cải tiến các Cuộc họp ASEAN

Ngày 02/11/2015, Uỷ ban các Đại diện thường trực tại ASEAN (CPR) đã có phiên họp đặc biệt bàn về chủ đề Cải tiến các Cuộc họp ASEAN (Streamline ASEAN Meetings), tập trung vào tần...

chi tiết »