BAN THƯ KÝ ASEAN QUỐC GIA VIỆT NAM

Bộ Ngoại Giao - Vụ ASEAN

Việt Nam và ASEAN

Định hướng tham gia hợp tác ASEAN của Việt Nam trong giai đoạn tới

Ngày 28/7/1995, Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 7 của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), đánh dấu bước đi đầu tiên trong tiến trình hội nhập khu vực và...

chi tiết »

Sự tham gia của Việt Nam trên các lĩnh vực hợp tác trong khuôn khổ ASEAN

Ngày 28/7/1995, Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 7 của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Trong 16 năm tham gia ASEAN, ta đã tham gia đầy đủ và sâu rộng vào tất...

chi tiết »

Cơ chế, tổ chức của Việt Nam trong phối hợp các hoạt động hợp tác ASEAN

Hợp tác trong ASEAN diễn ra khá đa dạng, trên nhiều lĩnh vực và liên quan đến hầu hết tất cả các ngành; Cơ chế hợp tác nhiều tầng nấc, nhiều cơ chế phối hợp liên ngành. Hơn nữa,...

chi tiết »

Việt Nam - thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm của ASEAN

Với sự kết thúc của Chiến tranh lạnh và việc ký kết Hiệp định Pa-ri về Căm-pu-chia, quan hệ của Việt Nam với các nước ASEAN đã chuyển sang một thời kỳ mới, thời kỳ hợp tác vì lợi...

chi tiết »