BAN THƯ KÝ ASEAN QUỐC GIA VIỆT NAM

Bộ Ngoại Giao - Vụ ASEAN

Giới thiệu về ASEAN » Các nước thành viên ASEAN

Hợp tác về Lao động

Với một lực lượng lao động lên đến gần 300 triệu người, ASEAN nhận thấy tầm quan trọng của việc tạo việc làm, nâng cao chất lượng lao động và tạo điều kiện an ninh xã hội đối với...

chi tiết »

Hợp tác về Phát triển Phúc lợi xã hội

Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đi liền với các thành tựu cũng có những khó khăn thách thức phải giải quyết, đặc biệt là chênh lệch xã hội. Để giải quyết những thách...

chi tiết »

Hợp tác về Quản lý thiên tai

ASEAN nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng nhiều của thiên tai, do đó, luôn dành ưu tiên cao cho các nỗ lực hợp tác về dự phòng, ứng phó, giảm thiểu rủi ro và phục hồi sau thảm họa...

chi tiết »

Hợp tác về Môi trường

Là khu vực có hệ sinh thái phong phú và nguồn tài nguyên đa dạng, ASEAN luôn coi trọng bảo vệ môi trường, sử dụng và quản lý bền vững các nguồn tài nguyên phục vụ các mục tiêu...

chi tiết »