BAN THƯ KÝ ASEAN QUỐC GIA VIỆT NAM

Bộ Ngoại Giao - Vụ ASEAN

Văn hóa - Xã hội » Tin tổng hợp

Hội thảo giới thiệu các Quỹ hợp tác ASEAN và các Quỹ, chương trình hợp tác giữa ASEAN

Ngày 4-10, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức hội thảo giới thiệu các Quỹ hợp tác ASEAN và các Quỹ, chương trình hợp tác giữa ASEAN với các đối tác nhằm giúp đại diện các cơ quan của Việt Nam nắm rõ hơn về phạm vi và quy định của các Quỹ, chương trình hợp tác ASEAN, từ đó khuyến nghị lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực từ các Quỹ hợp tác. 

 Giới thiệu về các Quỹ hợp tác ASEAN và các Quỹ, chương trình hợp tác giữa ASEAN và đối tác, đại diện Ban Thư ký ASEAN cho biết, các dự án trải qua 3 giai đoạn: Ban Thư ký ASEAN rà soát, Cơ quan chuyên ngành ASEAN phê duyệt, Ủy ban các Đại diện Thường trực ASEAN phê duyệt cuối cùng. Hiện có hơn 70 Quỹ và chương trình hợp tác trong khuôn khổ ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác.

Thời gian qua, các Quỹ, chương trình hợp tác này đã góp phần quan trọng thúc đẩy hợp tác ASEAN cũng như giữa ASEAN với các đối tác, nhất là lĩnh vực tăng cường kết nối, thu hẹp khoảng cách phát triển, ứng phó với các thách thức chung. 

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đánh giá, việc hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam với các Quỹ, chương trình hợp tác ASEAN ngày càng tích cực, chủ động đề xuất và triển khai các sáng kiến, dự án hợp tác trong khuôn khổ ASEAN và ASEAN mở rộng, nhưng tình hình thụ hưởng các Quỹ, chương trình hợp tác ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác của Việt Nam chưa cao.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo

Thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương chủ động khai thác các nguồn Quỹ này để có thêm nguồn lực, đồng thời thể hiện sự tham gia tích cực, quan trọng của Việt Nam trong hợp tác ASEAN. 

Tại hội thảo, Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh cũng nêu rõ, các dự án hợp tác ASEAN tuân thủ các nguyên tắc của Hiến chương ASEAN và cần giải quyết các vấn đề ở cấp khu vực, trong đó có các vấn đề tồn tại ngoài phạm vi quốc gia và nếu giải quyết ở cấp khu vực thì sẽ hiệu quả hơn. Dự án sẽ mang lại lợi ích cho ASEAN và có sự tham gia của tất cả các nước thành viên. 

(cand.com.vn)

Ngày đăng: 05/10/2016, 05:15 pm