BAN THƯ KÝ ASEAN QUỐC GIA VIỆT NAM

Bộ Ngoại Giao - Vụ ASEAN

Chính trị - An ninh

Trả lời phỏng vấn của Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh về Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 2014

Hội nghị hẹp các Ngoại trưởng ASEAN đã diễn ra từ ngày 16-17/1/2014, khởi đầu Năm Chủ tịch của Myanmar với chủ đề “Đoàn kết hướng...

chi tiết »

Tin báo chí Hội nghị hẹp Ngoại trưởng ASEAN (AMM Retreat) năm 2014

Ngày 17/1/2014, tại Ba-gan, cố đô Mi-an-ma đã diễn ra Hội nghị hẹp các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN. Đây là Hội nghị đầu tiên bắt đầu năm...

chi tiết »

Ngày 27/4/2015, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 26 đã diễn ra tại Cua-la Lăm-pơ và Lang-ca-uy, Ma-lai-xia

Ngày 27/4/2015, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 26 đã diễn ra tại Cua-la Lăm-pơ và Lang-ca-uy, Ma-lai-xia với sự tham dự của Lãnh đạo 10 nước...

chi tiết »

Công văn mời họp liên Bộ/ngành tham gia hợp tác ASEAN

Họp tổng kết liên Bộ/Ngành tham gia hợp tác ASEAN năm 2013, dự kiến kế hoạch công tác 2014, chuẩn bị cho thời điểm hình thành Cộng đồng...

chi tiết »