BAN THƯ KÝ ASEAN QUỐC GIA VIỆT NAM

Bộ Ngoại Giao - Vụ ASEAN

Tin tức chung

Tin báo chí Hội nghị hẹp Ngoại trưởng ASEAN (AMM Retreat) năm 2014

Ngày 17/1/2014, tại Ba-gan, cố đô Mi-an-ma đã diễn ra Hội nghị hẹp các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN. Đây là Hội nghị đầu tiên bắt đầu năm...

chi tiết »

Ngày 27/4/2015, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 26 đã diễn ra tại Cua-la Lăm-pơ và Lang-ca-uy, Ma-lai-xia

Ngày 27/4/2015, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 26 đã diễn ra tại Cua-la Lăm-pơ và Lang-ca-uy, Ma-lai-xia với sự tham dự của Lãnh đạo 10 nước...

chi tiết »

Công văn mời họp liên Bộ/ngành tham gia hợp tác ASEAN

Họp tổng kết liên Bộ/Ngành tham gia hợp tác ASEAN năm 2013, dự kiến kế hoạch công tác 2014, chuẩn bị cho thời điểm hình thành Cộng đồng...

chi tiết »